Girdap nedir?

Nehir, göl ve denizlerde, rüzgarlar veya iki akıntının birbiriyle birleşmesi gibi sebeplerle, suyun düşey bir eksen etrafında dönmesi sonucu hasıl olan dairevi bir hareket. Suyun hızla dairevi hareketinden hasıl olup, ortasında boşluk meydana gelmektedir. Cisimler girdabın ortasına geldiklerinde suyun dibine doğru batarlar. Aslında bu dönme gücünden hasıl olan bir çekmedir. Girdap denizlerde ve nehirlerde düzgün olmayan kanallardaki su akışı veya birbirine ters akan iki su akıntısının birleşmesi ile de meydana gelebilir. Ayrıca dolu bir haznenin dibindeki bir delikten boşaltılması anında, suyun hızlı hareketinden dolayı küçük bir girdabı görmek ve tanımak mümkün olur.

Sözlükte "girdap" ne demek?

1. Burgaç.
2. Tehlikeli yer ya da durum.

Cümle içinde kullanımı

Biz, aksiyonu olmayan teorilerin girdaplarında boğulmuşuzdur.
- A. İlhan

Girdap kelimesinin ingilizcesi

n. whirlpool, vortex, swirl, twist, eddy, gulf, purl, suck
Köken: Farsça